Case Structure - İşlem Seçme

Temel Seviye LabVIEW Uygulamaları

Kaynak Dosyaları İndir

Uygulamada kullanılan Labview fonksiyonları;

Numerik kontrol
string constant
string indikatör
case structure
enum menü
nümerik indikatör
toplama fonksiyonu
çıkartma fonksiyonu
bölme fonksiyonu
çarpma fonksiyonu
eşittir fonksiyonu
Uygulamanın amacı: Labview programı ile yeni tanışanlar için yukarıdaki fonksiyonların tanıtılması

Uygulamanın Front Panel ve Block Diagram ekran görüntüsü;