Array Sayıları Toplar

Temel Seviye LabVIEW Uygulamaları

Kaynak Dosyaları İndir

Uygulamada kullanılan Labview fonksiyonları;

Array (Numarik kontrol)
Index Array
Array Size
Numerik İndikatör
For Loop
Toplama Fonksiyonu
Nümerik Constant
Shift Register
Uygulamanın amacı: Labview programı ile yeni tanışanlar için yukarıda maddelenen kavramların tanıtılması

Uygulamanın Front Panel ve Block Diagram ekran görüntüsü;