LabVIEW Boolean Array (2 Boyutlu Array)

Temel Seviye LabVIEW Uygulamaları

Kaynak Dosyaları İndir

Uygulamada kullanılan Labview fonksiyonları;

Numarik kontrol
Nümerik Constant
Built array
2 boyutlu array yapısı
Boolean yapısı
While loop yapısı
For loop yapısı
Boolean constant
Not fonksiyonu
Bekleme fonksiyonu
Uygulamanın amacı: Labview programı ile yeni tanışanlar için yukarıda maddelenen kavramların tanıtılması

Uygulamanın Front Panel ve Block Diagram ekran görüntüsü;