5-15 Arasında 5 Adet Tek Tam Sayı Üreten Program

Temel Seviye LabVIEW Uygulamaları

Kaynak Dosyaları İndir

Uygulamada kullanılan Labview fonksiyonları;

Array Constant
Insert into array
Array size
while Loop yapısı
Array indicator
Case structure
shift register yapısı
Tamsayı yuvarlama fonksiyonu
Aşağı yuvarlama fonksiyonu
random sayı üretici
çarpma fonksiyonu
toplama fonksiyonu
bölme fonksiyonu
nümerik constant
büyük eşit fonksiyonu
eşittir fonksiyonu
Uygulamanın amacı: Labview programı ile yeni tanışanlar için yukarıda maddelenen kavramların tanıtılması

Uygulamanın Front Panel ve Block Diagram ekran görüntüsü;